Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Toepassing eigenwoningregeling bij tijdelijke verhuur aanhorigheid woning

IB - Arrest Hoge Raad - 19/03974 - ECLI:NL:HR:2020:1448 - 18-09-2020

Jurisprudentie

Hillen-aftrek vormt toelaatbare discriminatie naar financiering eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 07/10150 (BD9390) - 08-08-2008

Jurisprudentie

Geen eigenwoningaftrek voor hypotheek die in beleggingsfondsen was ingebracht

IB - Arrest Hoge Raad - 42.575 (AY9013) - 21-09-2007

Jurisprudentie

De eigen woning van de in België wonende en in Nederland werkende grensarbeider (een ambtenaar) komt niet in aanmerking voor aftrek van het verschil tussen het huurwaardeforfait van de eigen woning en de hypotheekrente

IB - Arrest Hoge Raad - 39.258 (AX6290) - 22-12-2006

Jurisprudentie

Eigenwoningaftrek terecht geweigerd omdat niet aannemelijk is dat leegstaande boerderij binnen tweejaarstermijn als eigen woning ter beschikking zou staan

IB - Arrest Hoge Raad - 10/01679 (BO5028) - 26-11-2010

Jurisprudentie

In België wonende ambtenaar met bijna alleen Nederlands inkomen heeft recht op hypotheekrenteaftrek minus huurwaardeforfait voor eigen woningen

IB - Arrest Hoge Raad - 39.258 (BH4064) - 26-06-2009

Jurisprudentie

In België wonende ambtenaar met bijna alleen Nederlands inkomen heeft recht op hypotheekrenteaftrek minus huurwaardeforfait voor eigen woningen

IB - Arrest Hoge Raad - 39.258 (BH4064) - 26-06-2009

Jurisprudentie

Vervolg HvJ ECLI:EU:C:2017:102 / hypotheekrenteaftrek Spaanse eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 13/03468 - ECLI:NL:HR:2017:848 - 12-05-2017

Volgende