Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Bestelauto van de zaak / vermoeden privégebruik niet aannemelijk gemaakt

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00328 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1561 - 23-04-2019

Jurisprudentie

Juiste bijtelling privégebruik auto dga / vermindering verzuimboete

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00727 - ECLI:NL:GHDHA:2019:810 - 09-04-2019

Jurisprudentie

Terechte navordering inzake privégebruik ter beschikking gestelde auto's

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00011 t/m 19/00013 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3834 - 17-10-2019

Jurisprudentie

Terechte correctie wegens privégebruik bestelauto

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/132 - ECLI:NL:RBNNE:2019:4480 - 05-11-2019

Jurisprudentie

Vervoersactiviteiten via Uber in 2015 niet aan te merken als onderneming

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/3275 - ECLI:NL:RBDHA:2019:13101 - 02-12-2019

Jurisprudentie

Gedifferentieerd tarief in bijtellingsregeling privégebruik auto niet in strijd met gelijkheidsbeginsel en ook overigens niet onverbindend

IB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/01157 - ECLI:NL:PHR:2013:1464 - 19-11-2013

Jurisprudentie

Verklaring van werkgever voorkomt bijtelling privégebruik auto niet

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 13/00878 - ECLI:NL:GHARL:2015:1158 - 17-02-2015

Jurisprudentie

Bijtelling privé-gebruik auto behoort tot pensioengrondslag

Alg - Arrest Hoge Raad - 32.566 - 19-11-1997

Jurisprudentie

Aansluiten bij CO2-uitstoot voor bijtelling privégebruik auto niet strijdig met internationale verdragen en ook overigens niet onverbindend

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 11/00097 - ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9675 - 24-01-2013

Volgende