Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Overdrachtsbelasting verschuldigd door ontbreken gezamenlijke verkrijging woning

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200122 - 22-01-2020

Nieuws

Geen auto’s meer met 0% bijtelling in 2019

IB / LB - Belastingdienst - n.v.t. - 09-01-2019

Nieuws

Landelijke Landbouwnormen 2018 en waardering van verpachte gronden in box 3

IB / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 02-01-2019

Nieuws

Milieulijst 2019 gepubliceerd / alleen nog belastingvoordeel voor volledig elektrische auto’s

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Staatscourant 2018, nr. 69481 - 27-12-2018

Nieuws

Informatiebladen 2019 Toeslagen beschikbaar

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 21-12-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Optievoordeel in 2012 genoten / vermindering in verband met eerdere heffing

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00226 - ECLI:NL:GHSHE:2020:136 - 16-01-2020

Jurisprudentie

Nederland heffingsbevoegd over uitkering / geen aanvulling op pensioen

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00747 - ECLI:NL:GHSHE:2020:133 - 16-01-2020

Jurisprudentie

Echtscheiding / ongelijke eigendomsverhouding / aftrek hypotheekrente

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/7430 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5946 - 31-12-2019

Jurisprudentie

Onzakelijke borgstelling / geen afwaardering regresvordering

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5477 - ECLI:NL:RBGEL:2019:5908 - 17-12-2019

Jurisprudentie

Betaalde belastingschulden zijn niet als periodieke giften aftrekbaar

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00317 - ECLI:NL:GHARL:2020:251 - 14-01-2020

Jurisprudentie

Geen absorptie van inkomsten uit dienstbetrekking in onderneming

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01066 - ECLI:NL:GHARL:2020:255 - 14-01-2020

Jurisprudentie

Fraude door adviseur / Inspecteur bevoegd om na te vorderen

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01230 t/m 18/01232 - ECLI:NL:GHARL:2020:179 - 07-01-2020

Jurisprudentie

Gebruikelijkloonregeling / voldaan aan verzwaarde bewijslast

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2848 en 18/2849 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5523 - 12-12-2019

Jurisprudentie

Forfaitair voordeel uit aanmerkelijk belang in buitenlandse beleggingsvennootschap

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/1691 - ECLI:NL:RBGEL:2019:5713 - 10-12-2019

Jurisprudentie

Afschrijvingskosten gebouwen / uitleg begrip ‘aanhorigheden’

IB - Arrest Hoge Raad - 19/02763 - ECLI:NL:HR:2020:64 - 17-01-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Beleidsbesluit leaseregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-166072 - 10-12-2019

Besluiten

Besluit n.a.v. HvJ C-283 / 15 / niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-184103 - 13-12-2019

Besluiten

Voorhang renseigneringsbepalingen voor zuivere saldolijfrenten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000165394 - 15-10-2019

Besluiten

Besluit op WOB-verzoek over beleid Belastingdienst voor leningen eigen woning

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000099209 - 13-08-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-115021 - 16-05-2019

Besluiten

Besluit WOB-verzoek navorderingsaanslagen buitenlands vermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000069675 - 23-05-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Eigenwoning, samenwonen en vergoedingsrecht

IB - 01-11-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Opbrengsten uit tijdelijke verhuur onbelast

IB - 01-10-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 7

IB - 01-09-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 6

IB - 01-08-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen ‘Onze dienstverlening is anders geworden’

IB - 01-05-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Celstraf kan leiden tot directe opeising hypothecair krediet

IB - 01-05-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wetgeving 2019 - aanpassingen met betrekking tot eigen woning

IB - 01-03-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Nieuwe balans in flexibiliteit nodig

IB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Starter? Denk aan je toekomstige koper

IB - 01-01-2019 - R.J. Meijer

...Meer