Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Uitkering ineens bij pensionering

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200927 - 27-09-2020

Nieuws

Hof: niet doorberekenen van kosten renteswap leidt niet tot uitdeling

FB / IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200922 - ECLI:NL:GHARL:2020:4216 - 18/00552 t/m 18/00554 - 22-09-2020

Nieuws

Bekendmaking rolnummers massaal bezwaar box 3 voor 2017 en 2018

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-167893 - 10-09-2020

Nieuws

Kamerbrief over ondersteuningspercentages in WBSO 2021

IB - Bericht Ministerie van Economische Zaken - DGBI-I&K/20216926 - 15-09-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geslaagd beroep op interne compensatie

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00113 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2845 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Premiedeel algemene heffingskorting vrachtwagenchauffeur is juist vastgesteld

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00786 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2749 - 04-09-2020

Jurisprudentie

Uitkering terecht aangemerkt als arbeidsongeschiktheidsuitkering

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/186 - ECLI:NL:RBDHA:2020:8429 - 02-09-2020

Jurisprudentie

Erven hebben geen recht op uitbetaling restant persoonsgebonden aftrek erflaatster

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00549 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2585 - 13-08-2020

Jurisprudentie

Verrekening agioreserve met rekening-courant dga regulier voordeel uit ab

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00643 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1684 - 28-07-2020

Jurisprudentie

Verzwegen inkomsten; terechte winstcorrecties; omkering en verzwaring bewijslast

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5150 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2621 - 18-06-2020

Jurisprudentie

Toepassing eigenwoningregeling bij tijdelijke verhuur aanhorigheid woning

IB - Arrest Hoge Raad - 19/03974 - ECLI:NL:HR:2020:1448 - 18-09-2020

Jurisprudentie

Lening aan startup niet onzakelijk / terechte afwaardering

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00422 - ECLI:NL:GHARL:2020:7161 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Verzekeringsuitkering aan erfgenaam slachtoffer MH17-ramp behoort tot loon

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00551 - ECLI:NL:PHR:2020:758 - 31-08-2020

Jurisprudentie

Nederland heffingsbevoegd over alle inkomsten van piloot

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5275 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6624 - 28-08-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-16039 - 08-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

Besluiten

Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen IB 2019 als massaal bezwaar

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-75650 - 23-04-2020

Besluiten

Ingetrokken cassatieberoep / dubbel inwonerschap / toekenning heffingskortingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000209192 - 04-02-2020

Besluiten

Ingetrokken cassatieberoep / Verdrag Nederland-Roemenië / dubbel inwonerschap

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000184047 - 04-02-2020

Besluiten

Beleidsbesluit leaseregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-166072 - 10-12-2019

Besluiten

Besluit n.a.v. HvJ C-283 / 15 / niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-184103 - 13-12-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

IB - 01-06-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Tijdelijk stopzetten aflossing eigenwoningschuld

IB - 01-03-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Eigenwoning, samenwonen en vergoedingsrecht

IB - 01-11-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Opbrengsten uit tijdelijke verhuur onbelast

IB - 01-10-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 7

IB - 01-09-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 6

IB - 01-08-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen ‘Onze dienstverlening is anders geworden’

IB - 01-05-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Celstraf kan leiden tot directe opeising hypothecair krediet

IB - 01-05-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wetgeving 2019 - aanpassingen met betrekking tot eigen woning

IB - 01-03-2019 - J.E. van den Berg

...Meer