Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Wat nu met de BOR?

IB / S&E / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210414 - 14-04-2021

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over het Verdrag Nederland-Ierland

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000068587 - 13-04-2021

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de versoepeling van het urencriterium

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000043764 - 09-04-2021

Nieuws

Controle onbewuste fouten aangifte IB deels hervat

IB - Belastingdienst - geen - 07-04-2021

Nieuws

Consultatie: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210407 - 07-04-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Nabetalingen AOW-uitkering zijn belast in jaar van ontvangst

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01362, 19/01363 - ECLI:NL:GHAMS:2021:972 - 25-03-2021

Jurisprudentie

Rechtbank kende ten onrechte kostenvergoeding voor de bezwaarfase toe

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00253 - ECLI:NL:GHAMS:2021:930 - 25-02-2021

Jurisprudentie

Aanslag reeds op grond van gebruikelijk loon niet te hoog vastgesteld

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/3751 - ECLI:NL:RBDHA:2020:12889 - 04-12-2020

Jurisprudentie

Onzuivere Belgische pensioenregeling / geen sprake van gelijke gevallen

IB - Arrest Hoge Raad - 19/01201 - ECLI:NL:HR:2021:518 - 09-04-2021

Jurisprudentie

Grenzen van rechtsstrijd inzake geschil over premieaftrek niet overschreden

IB - Arrest Hoge Raad - 20/01619 - ECLI:NL:HR:2021:412 - 09-04-2021

Jurisprudentie

Terechte navordering winstuitdeling convenantklant / grove schuld?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01589 - ECLI:NL:PHR:2021:288 - 24-03-2021

Jurisprudentie

Omkering bewijslast / redelijke schatting / geen aftrek dubbele belasting

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3990, 19/3991, 19/3992, 19/3993 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2272 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Woonhuis vormt privévermogen / geen keuzemogelijkheid tot heretikettering

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00494 - ECLI:NL:GHARL:2021:2879 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Schadevergoeding voor verlies arbeidskracht deels belast als loon

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00572 - ECLI:NL:GHDHA:2021:576 - 17-03-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Vaststelling Energielijst 2021

IB - Besluiten van de staatssecretaris - Stcrt. 2020, 65224 - 07-12-2020

Besluiten

Wijziging van het besluit van 15 mei 2017, nr. 2017-81019, Stcrt. 2017, 28246

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 019-74967 - 07-12-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-20122 - 22-09-2020

Besluiten

Besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-16039 - 08-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

IB - 01-06-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Tijdelijk stopzetten aflossing eigenwoningschuld

IB - 01-03-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Eigenwoning, samenwonen en vergoedingsrecht

IB - 01-11-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Opbrengsten uit tijdelijke verhuur onbelast

IB - 01-10-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 7

IB - 01-09-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 6

IB - 01-08-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen ‘Onze dienstverlening is anders geworden’

IB - 01-05-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Celstraf kan leiden tot directe opeising hypothecair krediet

IB - 01-05-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wetgeving 2019 - aanpassingen met betrekking tot eigen woning

IB - 01-03-2019 - J.E. van den Berg

...Meer