Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Antwoorden op vragen schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000110983 - 08-07-2020

Nieuws

NOB: optie voor belastingheffing op basis van werkelijk rendement

IB - NOB - geen - 03-07-2020

Nieuws

2e verlenging overeenkomst met België inzake grensarbeiders i.v.m. COVID-19

IB - Bericht Ministerie van Financiën - Staatscourant 2020, 34541 - 29-06-2020

Nieuws

Kabinet werkt aan ander voorstel box 3

IB - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 26-06-2020

Nieuws

Wanneer is bij afkoop van een lijfrente wél en wanneer geen revisierente verschuldigd?

FB / IB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20200626 - ECLI:NL:GHSHE:2020:501 - 26-06-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Inwoonster Marokko heeft geen recht op uitbetaling van heffingskorting

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00016 en 20/00017 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1997 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Aftrek specifieke zorgkosten terecht gecorrigeerd / giftenaftrek

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/6221 - ECLI:NL:RBDHA:2020:2532 - 18-03-2020

Jurisprudentie

Huisarts maakt ondernemerschap niet aannemelijk / geen ondernemersfaciliteiten

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00418 t/m 19/00422 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1105 - 24-06-2020

Jurisprudentie

Standpunt Inspecteur over interne compensatie uitdrukkelijk en ondubbelzinnig?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/05002 - ECLI:NL:PHR:2020:584 - 09-06-2020

Jurisprudentie

Kwalificatie eigen woning na overlijden vervallen / geen renteaftrek

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/04782 - ECLI:NL:PHR:2020:582 - 09-06-2020

Jurisprudentie

Uitdrukkelijk en ondubbelzinnig prijsgegeven standpunt over aftrek dieetkosten?

IB - Arrest Hoge Raad - 19/05651 - ECLI:NL:HR:2020:1110 - 26-06-2020

Jurisprudentie

Aftrek eigenwoningrente terecht gecorrigeerd / aanslag partner niet van belang

IB - Arrest Hoge Raad - 19/04204 - ECLI:NL:HR:2020:1111 - 26-06-2020

Jurisprudentie

Vervreemding aandelen / aanpassing overdrachtsprijs / geen negatief vervreemdingsvoordeel

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00297 - ECLI:NL:GHARL:2020:4647 - 16-06-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

Besluiten

Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen IB 2019 als massaal bezwaar

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-75650 - 23-04-2020

Besluiten

Ingetrokken cassatieberoep / dubbel inwonerschap / toekenning heffingskortingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000209192 - 04-02-2020

Besluiten

Ingetrokken cassatieberoep / Verdrag Nederland-Roemenië / dubbel inwonerschap

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000184047 - 04-02-2020

Besluiten

Beleidsbesluit leaseregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-166072 - 10-12-2019

Besluiten

Besluit n.a.v. HvJ C-283 / 15 / niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-184103 - 13-12-2019

Besluiten

Voorhang renseigneringsbepalingen voor zuivere saldolijfrenten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000165394 - 15-10-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

IB - 01-06-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Tijdelijk stopzetten aflossing eigenwoningschuld

IB - 01-03-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Eigenwoning, samenwonen en vergoedingsrecht

IB - 01-11-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Opbrengsten uit tijdelijke verhuur onbelast

IB - 01-10-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 7

IB - 01-09-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 6

IB - 01-08-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen ‘Onze dienstverlening is anders geworden’

IB - 01-05-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Celstraf kan leiden tot directe opeising hypothecair krediet

IB - 01-05-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wetgeving 2019 - aanpassingen met betrekking tot eigen woning

IB - 01-03-2019 - J.E. van den Berg

...Meer