Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Vrijstelling KEW bij verhuizing eigenwoningschuld naar box 3; aflossingseis

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210114 - 07-12-2020

Nieuws

Nader commentaar op wetsvoorstel 'Excessief lenen bij eigen vennootschap'

IB - NOB - 35496 - 12-01-2021

Nieuws

IB Almanak 2021 online in Nextens Naslag

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210111 - 11-01-2021

Nieuws

Verlenging overeenkomst met Duitsland inzake grensarbeiders en socialezekerheidsuitkeringen

IB - Bericht Ministerie van Financiën - Staatscourant 2020, 66222 - 31-12-2020

Nieuws

Overeenkomst met België inzake thuiswerkende grensarbeiders verlengd

IB - Bericht Ministerie van Financiën - Staatscourant 2020, 66221 - 31-12-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen aftrekbaar tbs-verlies / bestaan vorderingen niet aannemelijk gemaakt

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5704 - ECLI:NL:RBGEL:2021:6 - 05-01-2021

Jurisprudentie

Met zorgwerkzaamheden verworven inkomsten belast als loon uit dienstbetrekking

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00231 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3636 - 24-12-2020

Jurisprudentie

VAR-wuo staat in de weg aan (her)beoordeling in aanslagregeling

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1285 - ECLI:NL:RBNNE:2020:4484 - 16-12-2020

Jurisprudentie

Waarde object bij einde terbeschikkingstelling; invloed bestemmingswijziging

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01295, 19/01298 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3739 - 15-12-2020

Jurisprudentie

Vervreemding certificaten van aandelen / juiste ab-heffing over nabetalingen

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01000, 19/01001 - ECLI:NL:GHARL:2020:10811 - 22-12-2020

Jurisprudentie

Ambtshalve vermindering i.v.m. schuld uit hoofde renteswap / geen nieuwe jurisprudentie

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/6815 - ECLI:NL:RBGEL:2020:6505 - 02-12-2020

Jurisprudentie

Terechte navordering inzake fictieve vervreemding ab / immateriële schadevergoeding

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/5862 - ECLI:NL:RBZWB:2020:6382 - 17-12-2020

Jurisprudentie

Juiste heffing ter zake van afkoop lijfrenteverzekering / bewijsnood

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1095 - ECLI:NL:RBNHO:2020:10690 - 18-12-2020

Jurisprudentie

Deels terechte correcties winstuitdelingen / waarde lijfrente-uitkeringen nihil

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/4587 - ECLI:NL:RBZWB:2020:6531 - 17-12-2020

Jurisprudentie

Toepassing artikel 3.113 Wet IB 2001 bij tijdelijke verhuur van deel eigen woning

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01367 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3670 - 15-12-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Vaststelling Energielijst 2021

IB - Besluiten van de staatssecretaris - Stcrt. 2020, 65224 - 07-12-2020

Besluiten

Wijziging van het besluit van 15 mei 2017, nr. 2017-81019, Stcrt. 2017, 28246

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 019-74967 - 07-12-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-20122 - 22-09-2020

Besluiten

Besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-16039 - 08-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

Besluiten

Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen IB 2019 als massaal bezwaar

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-75650 - 23-04-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

IB - 01-06-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Tijdelijk stopzetten aflossing eigenwoningschuld

IB - 01-03-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Eigenwoning, samenwonen en vergoedingsrecht

IB - 01-11-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Opbrengsten uit tijdelijke verhuur onbelast

IB - 01-10-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 7

IB - 01-09-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 6

IB - 01-08-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen ‘Onze dienstverlening is anders geworden’

IB - 01-05-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Celstraf kan leiden tot directe opeising hypothecair krediet

IB - 01-05-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wetgeving 2019 - aanpassingen met betrekking tot eigen woning

IB - 01-03-2019 - J.E. van den Berg

...Meer