Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Btw-vrijstelling op komst voor de levering van essentiële goederen en diensten

BTW - Europese Commissie - Geen - 12-04-2021

Nieuws

Fraude in de keten en toch het nultarief toepassen

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20210408 - ECLI:NL:HR:2021:456 - 08-04-2021

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel 'Implementatie Richtlijnen elektronische handel'

BTW - Eerste Kamer - 35527 - 06-04-2021

Nieuws

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale culturele evenementen

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000054418 - 30-03-2021

Nieuws

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel; memorie van antwoord EK

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 35527 - 29-03-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Poolse sanctie op onjuiste btw-betaling of teruggaaf strijdig met Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑935/19 - ECLI:EU:C:2021:287 - 15-04-2021

Jurisprudentie

Diensten van sociale aard door advocaat / btw-heffing

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑846/19 - ECLI:EU:C:2021:277 - 15-04-2021

Jurisprudentie

Btw-behandeling van roamingdiensten / verlegging plaats van dienst

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑593/19 - ECLI:EU:C:2021:281 - 15-04-2021

Jurisprudentie

Voor overdracht collectieve pensioenregeling gemaakte kosten / aftrek voorbelasting

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 20/00269 - ECLI:NL:GHAMS:2021:966 - 16-03-2021

Jurisprudentie

Geen aftrek voorbelasting voor ondernemingspensioenfonds

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/3044 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2261 - 24-03-2021

Jurisprudentie

Indirecte korting babyproducten geen vergoeding voor door ziekenhuis verrichte dienst

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01347 - ECLI:NL:GHAMS:2021:942 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Verkoop gold coins online spel / geen vrijstelling btw / geen margeregeling

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/384, 20/385, 20/386, 20/387, 20/388, 20/389, 20/390 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2091 - 22-03-2021

Jurisprudentie

Geen verlaagd btw-tarief voor entree- en garderobegelden uitgaansgelegenheid

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/3998, 19/4000, 19/4001 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1322 - 19-03-2021

Jurisprudentie

Vastgoedstichting verricht geen zelfstandige prestatie jegens gasten hospice en hun familie

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00877 - ECLI:NL:GHARL:2021:2875 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over mogelijkheid foutherstel via herzieningsregeling

BTW - Arrest Hoge Raad - 19/01427 - ECLI:NL:HR:2021:455 - 26-03-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Toelichting snelle oplossingen btw

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-25514 - 08-12-2020

Besluiten

Besluit herzienings-btw n.a.v. Gebruiksvee-arresten

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-11911 - 27-12-1999

Besluiten

Geactualiseerd besluit over heffing privégebruik auto en toepassing BUA

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4366 - 25-06-2020

Besluiten

Wijziging van het besluit van 11 juli 2012, BLKB 2012 / 639M

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-20734 - 20-12-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Prestaties tegen kostendekkende vergoeding

BTW - 01-06-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Btw-aftrek bij gemengd gebruik

BTW - 01-03-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Reikwijdte koepelvrijstelling omzetbelasting

BTW - 01-02-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

(Bouw)terrein

BTW - 01-01-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Wijzigingen KOR

BTW - 01-11-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Wisselende leer in de btw

BTW - 01-03-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Niets voor niets

BTW - 01-10-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 7

BTW - 01-09-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 6

BTW - 01-08-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Herkwalificatie sale-and-leaseback

BTW - 01-06-2019 - W. Ruizendaal

...Meer