Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over een storing bij de Belastingdienst

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000172628 - 22-09-2020

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over versoepeling regels voor btw-teruggaven

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000168922 - 22-09-2020

Nieuws

Prejudiciële vragen over het weigeren van btw-aftrek voor 'niet nuttige diensten'

BTW - C-334/20 - 02-09-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vrijstelling omzetbelasting voor vermogensbeheerdiensten?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03680 - ECLI:NL:PHR:2020:762 - 31-08-2020

Jurisprudentie

Geen sprake meer van btw-ondernemerschap

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/6223 - ECLI:NL:RBDHA:2020:6909 - 01-07-2020

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling bedrijfswagen aan werknemer voor privé; gevolgen voor btw; definitie verhuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑288/19 - ECLI:EU:C:2020:736 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Herziening ineens van oorspronkelijke aftrek btw niet strijdig met Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑791/18 - ECLI:EU:C:2020:731 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Uitbreiding van weg die toebehoort aan gemeente; aftrek voorbelasting

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑528/1 - ECLI:EU:C:2020:712 - 16-09-2020

Jurisprudentie

Vastgoedtransactie stille maatschap; tot voldoening van btw gehouden belastingplichtige

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑312/19 - ECLI:EU:C:2020:711 - 16-09-2020

Jurisprudentie

Duitse btw-vrijstelling voor levering van warmte door VvE aan eigenaren geoorloofd?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑449/19 - ECLI:EU:C:2020:689 - 10-09-2020

Jurisprudentie

Diensten van samenwerkingsverband schoolbesturen vallen onder koepelvrijstelling

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/3463, 19/4277 en 19/4278 - ECLI:NL:RBDHA:2020:7544 - 22-07-2020

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling sportaccommodaties onderworpen aan verlaagde btw-tarief?

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/03224 - ECLI:NL:HR:2020:1407 - 11-09-2020

Jurisprudentie

Feitelijk leidinggeven aan het plegen van belastingfraude; taakstraf van honderd uren

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 23-003599-17 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2433 - 09-09-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit herzienings-btw n.a.v. Gebruiksvee-arresten

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-11911 - 27-12-1999

Besluiten

Geactualiseerd besluit over heffing privégebruik auto en toepassing BUA

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4366 - 25-06-2020

Besluiten

Wijziging van het besluit van 11 juli 2012, BLKB 2012 / 639M

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-20734 - 20-12-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over marge- en globalisatieregeling

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 25271 - 20-12-2019

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 / correctie nieuwe KOR

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - IZV 2019-0000150548 - 16-09-2019

Besluiten

Wijziging van het besluit van 30 juli 2014, BLKB / 2014 / 125M

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6635 - 09-08-2019

Besluiten

Reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6225 - 09-08-2019

Besluiten

'Reisbureauregeling' geactualiseerd

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-7277 - 19-08-2019

Besluiten

Wijzigingsbesluit vouchers, waardebonnen en zegels

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-17629 - 23-08-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Prestaties tegen kostendekkende vergoeding

BTW - 01-06-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Btw-aftrek bij gemengd gebruik

BTW - 01-03-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Reikwijdte koepelvrijstelling omzetbelasting

BTW - 01-02-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

(Bouw)terrein

BTW - 01-01-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Wijzigingen KOR

BTW - 01-11-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Wisselende leer in de btw

BTW - 01-03-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Niets voor niets

BTW - 01-10-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 7

BTW - 01-09-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 6

BTW - 01-08-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Herkwalificatie sale-and-leaseback

BTW - 01-06-2019 - W. Ruizendaal

...Meer