Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over btw-verlaging op o.a. groente en fruit in Duitsland

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000114784 - 07-07-2020

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over btw-verlaging in Duitsland

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000114784 - 07-07-2020

Nieuws

Kamerbrief over prijsontwikkeling elektronische publicaties

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000121594 - 03-07-2020

Nieuws

21% btw voor de levering van ligorthesen

BTW - Belastingdienst - geen - 01-07-2020

Nieuws

Vodafone Portugal: ook btw verschuldigd ter zake van afkoopsom

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20200629 - ECLI:EU:C:2020:465 - 19-06-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over gewekt vertrouwen bij btw-kwesties?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03617 - ECLI:NL:PHR:2020:615 - 17-06-2020

Jurisprudentie

Uitleg begrip 'verwevenheid' voor aangaan fiscale eenheid / verleggingsregeling n.v.t.

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03185 - ECLI:NL:PHR:2020:614 - 17-06-2020

Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor enkele beheersdienst voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-231/19 - ECLI:EU:C:2020:513 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling voor colocatiediensten?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-215/19 - ECLI:EU:C:2020:518 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Verbod van achteraf kunnen corrigeren van btw-facturen strijdig met EU-recht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑835/18 - ECLI:EU:C:2020:520 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Plaats van beleggingsbeheersdiensten verricht voor een charitable trust

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - C‑459/19 - ECLI:EU:C:2020:496 - 25-06-2020

Jurisprudentie

Btw-aftrek voor instandhoudingskosten leegstaande onroerende zaak (kantoorruimte)

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/02840 - ECLI:NL:HR:2020:1045 - 26-06-2020

Jurisprudentie

Werkzaamheden voor bezwaaradviescommissies ministeries zijn vrijgesteld van btw

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/02684 - ECLI:NL:HR:2020:1143 - 26-06-2020

Jurisprudentie

Leegstand van onroerende zaak / aftrek van omzetbelasting ter zake van instandhoudingskosten onroerende zaak die zich zowel voor belast als voor vrijgesteld

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/02841 - ECLI:NL:HR:2020:1146 - 26-06-2020

Jurisprudentie

Leegstand van onroerende zaak; aftrek van omzetbelasting ter zake van instandhoudingskosten onroerende zaak die zich zowel voor belast als voor vrijgesteld

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/02843 - ECLI:NL:HR:2020:1147 - 26-06-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over heffing privégebruik auto en toepassing BUA

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4366 - 25-06-2020

Besluiten

Wijziging van het besluit van 11 juli 2012, BLKB 2012 / 639M

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-20734 - 20-12-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over marge- en globalisatieregeling

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 25271 - 20-12-2019

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 / correctie nieuwe KOR

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - IZV 2019-0000150548 - 16-09-2019

Besluiten

Wijziging van het besluit van 30 juli 2014, BLKB / 2014 / 125M

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6635 - 09-08-2019

Besluiten

Reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6225 - 09-08-2019

Besluiten

Wijzigingsbesluit vouchers, waardebonnen en zegels

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-17629 - 23-08-2019

Besluiten

'Reisbureauregeling' geactualiseerd

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-7277 - 19-08-2019

Besluiten

Intrekking cassatieberoep: voldaan aan verwevenheidsvereisten fiscale eenheid

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000124539 - 01-08-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Prestaties tegen kostendekkende vergoeding

BTW - 01-06-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Btw-aftrek bij gemengd gebruik

BTW - 01-03-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Reikwijdte koepelvrijstelling omzetbelasting

BTW - 01-02-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

(Bouw)terrein

BTW - 01-01-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Wijzigingen KOR

BTW - 01-11-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Wisselende leer in de btw

BTW - 01-03-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Niets voor niets

BTW - 01-10-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 7

BTW - 01-09-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 6

BTW - 01-08-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Herkwalificatie sale-and-leaseback

BTW - 01-06-2019 - W. Ruizendaal

...Meer