Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Aftrek bij toepassen verleggingsregeling toch mogelijk

BTW - Redactie FiscaalTotaal - 20211209 - 08-12-2021

Nieuws

Ecofinraad bereikt akkoord over geactualiseerde regels voor btw-tarieven

BTW - Redactie FiscaalTotaal - Geen - 07-12-2021

Nieuws

Weigering teruggaaf btw voor nieuw uitgereikte facturen

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20211104 - 04-11-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Aftrek voorbelasting aanschaf zonnepanelen en bouwkosten zorgwoning

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00779 - ECLI:NL:GHDHA:2021:2346 - 11-11-2021

Jurisprudentie

Geen hogere aftrek voorbelasting op basis van werkelijk gebruik gemengd gebruikte goederen en diensten door bankinstelling

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01521 - ECLI:NL:PHR:2021:1054 - 09-11-2021

Jurisprudentie

Verhuur in kader van short-stay aannemelijk gemaakt / aftrek voorbelasting

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5064, 19/5065 - ECLI:NL:RBNHO:2021:11096 - 31-05-2021

Jurisprudentie

Percelen waren op tijdstip levering bebouwd / onterechte naheffing OB

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/6155 - ECLI:NL:RBGEL:2021:5803 - 01-11-2021

Jurisprudentie

Naheffingsaanslag omzetbelasting na derde cassatieronde vernietigd / bewijslast

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00324 - ECLI:NL:GHARL:2021:10827 - 16-11-2021

Jurisprudentie

Uitbreiding met terugwerkende kracht van fiscale eenheid / aftrek voorbelasting

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00144, 21/00145, 21/00146, 21/00147, 21/00148 - ECLI:NL:GHDHA:2021:2160 - 28-10-2021

Jurisprudentie

Aanbieder mobiele telefonie is over volledige abonnementsgelden OB verschuldigd

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/1898 - ECLI:NL:RBGEL:2021:3377 - 01-07-2021

Jurisprudentie

Artikel 67f-boete vernietigd wegens strijd met nemo-teneturbeginsel

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00123 - ECLI:NL:GHSHE:2021:3435 - 19-11-2021

Jurisprudentie

Ook omzetbelasting over resultaatafhankelijke vergoeding juridische werkzaamheden

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01246, 18/01247 - ECLI:NL:GHARL:2021:10458 - 09-11-2021

Jurisprudentie

Niet voldaan aan voorwaarden vrijstelling voor (para)medische diensten

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00515 - ECLI:NL:GHARL:2021:10459 - 09-11-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Koepelvrijstelling voor samenwerkingsverband schoolbesturen / geen cassatieberoep

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000191131 - 23-09-2021

Besluiten

Btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-17080 - 28-07-2021

Besluiten

Omzetbelasting / registratiedrempel voor kleine ondernemers

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-15805 - 13-07-2021

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Prestaties tegen kostendekkende vergoeding

BTW - 01-06-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Btw-aftrek bij gemengd gebruik

BTW - 01-03-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Reikwijdte koepelvrijstelling omzetbelasting

BTW - 01-02-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

(Bouw)terrein

BTW - 01-01-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Wijzigingen KOR

BTW - 01-11-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Wisselende leer in de btw

BTW - 01-03-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Niets voor niets

BTW - 01-10-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 7

BTW - 01-09-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 6

BTW - 01-08-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Herkwalificatie sale-and-leaseback

BTW - 01-06-2019 - W. Ruizendaal

...Meer