Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Aanvullend commentaar Orde op spoedwet conditionele eindafrekening

VPB - NOB - 35779 - 14-04-2021

Nieuws

Wat nu met de BOR?

IB / S&E / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210414 - 14-04-2021

Nieuws

Consultatie: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210407 - 07-04-2021

Nieuws

Reactie Orde op consultatievoorstel ATAD 2

VPB - NOB - Geen - 02-04-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

In VK gevestigde beleggingsinstelling is niet vergelijkbaar met fbi

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/06076 - ECLI:NL:HR:2021:503 - 09-04-2021

Jurisprudentie

Geen afdrachtvermindering voor buitenlandse beleggingsinstellingen

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/00104 - ECLI:NL:HR:2021:506 - 09-04-2021

Jurisprudentie

Betalingen ten behoeve van aandelenprogramma werknemers deels aftrekbaar

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/57 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2523 - 12-02-2021

Jurisprudentie

Daggeldvergoedingen chauffeurs vallen onder aftrekbeperking vpb

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00261 - ECLI:NL:GHAMS:2021:651 - 16-02-2021

Jurisprudentie

Voldaan aan voorwaarden voor toepassing tonnageregime

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01655 - ECLI:NL:GHARL:2021:2192 - 09-03-2021

Jurisprudentie

Poolse regeling voor aftrek voorbelasting strijdig met EU-recht

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑895/19 - ECLI:EU:C:2021:216 - 18-03-2021

Jurisprudentie

Vorming voorziening voor te betalen cashbonus toegestaan

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2785 - ECLI:NL:RBZWB:2021:785 - 25-02-2021

Jurisprudentie

Fraus legis / weigering renteaftrek in een private-equitystructuur

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00185, 20/00193 - ECLI:NL:GHAMS:2021:724 - 23-02-2021

Jurisprudentie

Showroom voor te lage prijs verkocht / winstuitdeling / vereiste aangifte niet gedaan

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1562 - ECLI:NL:RBNHO:2021:1811 - 03-03-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling / Slovenië

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-228939 - 27-11-2020

Besluiten

Intrekking besluit over hybride geldverstrekkingen na arrest van de Hoge Raad

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-18376 - 17-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd Besluit regeling functionele valuta

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-69898 - 30-07-2020

Besluiten

Vpb / IB / vrijgestelde beleggingsinstelling; wijzigingsbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4943 - 24-06-2020

Besluiten

Dividendbelasting / inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-37677 - 05-06-2020

Besluiten

Wijzigingsbesluit fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-06221 - 10-06-2020

Besluiten

Aanpassing besluit fiscale eenheid ivm verkoopovereenkomst met beperkende voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 20684 - 19-06-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit verliesverrekening

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19072 - 17-04-2020

Besluiten

Geen beroep in cassatie overdracht winstcapaciteit naar Zwitserland

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000082199 - 30-04-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Familiefonds is belastingplichtig voor vennootschapsbelasting

VPB - 01-06-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Schuldig blijven huur leidt tot informele kapitaalstorting

VPB - 01-03-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Wanneer is waardedaling van renteswap aftrekbaar?

VPB - 01-02-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen deelnemingsvrijstelling voor rentevergoeding

VPB - 01-01-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen liquidatieverlies bij ontbinding net gekochte BV

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Goed koopmansgebruik?

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 7

VPB - 01-09-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 6

VPB - 01-08-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Paraplukredietarrest toch van toepassing

VPB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Uitsluitend is niet gedeeltelijk

VPB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

...Meer