Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Hof: niet doorberekenen van kosten renteswap leidt niet tot uitdeling

FB / IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200922 - ECLI:NL:GHARL:2020:4216 - 18/00552 t/m 18/00554 - 22-09-2020

Nieuws

Antwoorden schriftelijk overleg Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000166279 - 21-09-2020

Nieuws

Nota van wijziging wetsvoorstel conditionele eindafrekening dividendbelasting

VPB - Tweede Kamer - 35523 - 18-09-2020

Nieuws

Kwalificatie door Nederland van Braziliaanse interest on net equity

Alg / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200804 - 04-08-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bezwaar was mede gericht tegen herziene verliesbeschikkingen

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00346 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1687 - 15-09-2020

Jurisprudentie

HIR / voornemen tot herinvestering deels aannemelijk gemaakt

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00745, 18/00746 en 18/00747 - ECLI:NL:GHARL:2020:7160 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Beperking winstcorrectie door geaccepteerd voorstel van Inspecteur

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01067 - ECLI:NL:GHARL:2020:7154 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Geen verrekening van verliezen van gelieerde maatschappijen

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00566 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1680 - 11-08-2020

Jurisprudentie

Niet voldaan aan voorwaarden tegenbewijsregeling / valutaresultaat belast

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2315 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6965 - 23-07-2020

Jurisprudentie

Correctie kostenaftrek / omkering bewijslast / vergrijpboete

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00215 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2352 - 23-07-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over het heffen van bronbelasting over fictieve rente inkomsten

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-257/20 - 03-08-2020

Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmansgebruik of artikel 1 EP

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00060 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1923 - 07-07-2020

Jurisprudentie

'Triple dip'-structuur / renteaftrek, toepassing artikel 10a Wet VpB 1969

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/05112 - ECLI:NL:PHR:2020:672 - 24-07-2020

Jurisprudentie

Toepassing innovatiebox op grond van vaststellingsovereenkomst

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2806 en 19/2807 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5448 - 13-07-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd Besluit regeling functionele valuta

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-69898 - 30-07-2020

Besluiten

Vpb / IB / vrijgestelde beleggingsinstelling; wijzigingsbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4943 - 24-06-2020

Besluiten

Dividendbelasting / inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-37677 - 05-06-2020

Besluiten

Wijzigingsbesluit fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-06221 - 10-06-2020

Besluiten

Aanpassing besluit fiscale eenheid ivm verkoopovereenkomst met beperkende voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 20684 - 19-06-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit verliesverrekening

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19072 - 17-04-2020

Besluiten

Geen beroep in cassatie overdracht winstcapaciteit naar Zwitserland

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000082199 - 30-04-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000000002 - 09-03-2020

Besluiten

Besluit WOB-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000039296 - 13-03-2020

Besluiten

Verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar / ingetrokken cassatieberoep

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019- 0000212366 - 08-01-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Familiefonds is belastingplichtig voor vennootschapsbelasting

VPB - 01-06-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Schuldig blijven huur leidt tot informele kapitaalstorting

VPB - 01-03-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Wanneer is waardedaling van renteswap aftrekbaar?

VPB - 01-02-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen deelnemingsvrijstelling voor rentevergoeding

VPB - 01-01-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen liquidatieverlies bij ontbinding net gekochte BV

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Goed koopmansgebruik?

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 7

VPB - 01-09-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 6

VPB - 01-08-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Paraplukredietarrest toch van toepassing

VPB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Uitsluitend is niet gedeeltelijk

VPB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

...Meer