Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Verslag implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

VPB - Tweede Kamer - 35255 - 14-10-2019

Nieuws

Verslag Tweede Kamer implementatievoorstel ATAD2

VPB - Tweede Kamer - 35241 - 09-10-2019

Nieuws

Consultatie aanwijzing van laagbelastende staten 2020

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 07-10-2019

Nieuws

NOB-commentaar Wet bronbelasting 2021

VPB - NOB - 35305 - 04-10-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Kwijtschelding rentevordering op certificaathouder vormt winstuitdeling

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/01097 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2539 - 18-09-2019

Jurisprudentie

Overgenomen en verstrekte leningen waren onzakelijk / geen afwaardering

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/990 - ECLI:NL:RBNHO:2019:7835 - 10-09-2019

Jurisprudentie

Liquidatieverlies niet te laag vastgesteld / voor aandelen opgeofferd bedrag

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00029 - ECLI:NL:GHSHE:2019:1137 - 22-03-2019

Jurisprudentie

Fiscale ruling met Starbucks geen staatssteun

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑760/15 en T‑636/16 - ECLI:EU:T:2019:669 - 24-09-2019

Jurisprudentie

Belgische havens kregen illegale staatssteun

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑696/17 - 20-09-2019

Jurisprudentie

Roemeense regels over verrekenprijsregels strijdig met VWEU?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-558/19 - 11-09-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vraag: Zweedse renteaftrekbeperking strijdig met art. 49 VWEU?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-484/19 - 08-08-2019

Jurisprudentie

Belgische regeling inzake vennootschapsbelasting strijdig met EU-recht

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑389/18 - ECLI:EU:C:2019:680 - 05-09-2019

Jurisprudentie

Juiste afschrijvingscorrecties gebouwen

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/1160 - ECLI:NL:RBGEL:2019:3331 - 23-07-2019

Jurisprudentie

Grensoverschrijdende planningsconstructie / geen deelnemingsvrijstelling

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/04686 - ECLI:NL:PHR:2019:607 - 07-06-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Competentieregeling (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-14300 - 03-07-2019

Besluiten

Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019/13003 - 19-06-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit zetelverplaatsing

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-30576 - 19-03-2019

Besluiten

Actualisering besluit deelnemingsvrijstelling / twee nieuwe voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000012049 - 13-02-2019

Besluiten

Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2018/216528 - 31-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-24470 - 20-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit innovatiebox

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - Staatscourant 2018, nr. 68661 - 06-12-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Paraplukredietarrest toch van toepassing

VPB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Uitsluitend is niet gedeeltelijk

VPB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Een gefundeerde herinvestering

VPB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Welke ondernemingsvorm is het meest interessant?

IB / VPB - 01-01-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De lening voor het land(goed) van ooit

VPB - 01-01-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De wil van de wetgever: toen en nu

VPB - 01-12-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 6

IB / LB / VPB - 01-12-2018 - Auteurs Nextens

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen - Stamrecht-BV leidt nog regelmatig tot problemen

LB / P&L / VPB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

'Kan Europa haar uitdagingen aan?' - interview met Frans Vanistendael

VPB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Achtergesteld, maar niet onzakelijk

VPB - 01-10-2018 - J. van den Beldt

...Meer