Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Nota n.a.v. verslag Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 35933 - 18-10-2021

Nieuws

Voorstel verdere inperking renteaftrek: ongewenst paniekvoetbal

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20211011 - 11-10-2021

Nieuws

CV/BV – structuur wel of geen onrechtmatige staatssteun?

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20211005 - 05-10-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Renteaftrek terecht geweigerd, deels op grond van fraus legis

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00872, 19/00873 - ECLI:NL:GHAMS:2021:2832 - 30-09-2021

Jurisprudentie

Aftrek geïmputeerde rente terecht geweigerd / geen concrete aflossingsdatum

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01647 - ECLI:NL:GHAMS:2021:1664 - 08-06-2021

Jurisprudentie

Geen aftrekbaar liquidatieverlies

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00744 - ECLI:NL:GHAMS:2021:650 - 23-02-2021

Jurisprudentie

Verlies fiscale eenheid niet meegegeven aan dochtermaatschappij

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7043 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4835 - 21-09-2021

Jurisprudentie

Ierse groupreliefregeling staat niet aan liquidatieverliesregeling in de weg

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00759 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1714 - 02-09-2021

Jurisprudentie

Zetelverplaatsing / heffing dividendbelasting en vennootschapsbelasting

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/4657, 18/4658, 18/4659, 18/4660, 18/4662, 18/4663 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4374 - 26-08-2021

Jurisprudentie

Berekening hoogte kwijtscheldingswinstvrijstelling

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00848 - ECLI:NL:GHARL:2021:8437 - 07-09-2021

Jurisprudentie

De exploitatie van onroerende zaken vormt in casu geen materiële onderneming

VPB - Arrest Hoge Raad - 20/01706 - ECLI:NL:HR:2021:1321 - 17-09-2021

Jurisprudentie

Inspecteur weigerde terecht rente-aftrek bij intra-concernlening

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/00299 - ECLI:NL:PHR:2021:780 - 31-08-2021

Jurisprudentie

Emissiekosten toerekenbaar aan Nederlandse vaste inrichting

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/00415 - ECLI:NL:PHR:2021:769 - 26-08-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Dividendbelasting. Verzamelbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-14557 - 06-10-2021

Besluiten

Besluit Hybridemismatches

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-20014 - 01-10-2021

Besluiten

Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling / Slovenië

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-228939 - 27-11-2020

Besluiten

Intrekking besluit over hybride geldverstrekkingen na arrest van de Hoge Raad

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-18376 - 17-09-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Familiefonds is belastingplichtig voor vennootschapsbelasting

VPB - 01-06-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Schuldig blijven huur leidt tot informele kapitaalstorting

VPB - 01-03-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Wanneer is waardedaling van renteswap aftrekbaar?

VPB - 01-02-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen deelnemingsvrijstelling voor rentevergoeding

VPB - 01-01-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen liquidatieverlies bij ontbinding net gekochte BV

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Goed koopmansgebruik?

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 7

VPB - 01-09-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 6

VPB - 01-08-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Paraplukredietarrest toch van toepassing

VPB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Uitsluitend is niet gedeeltelijk

VPB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

...Meer