Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in Staatsblad

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - Staatsblad 2020, 539 - 23-12-2020

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over Verdrag Nederland-Oeganda

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000250471 en 2020-0000250467 - 16-12-2020

Nieuws

Hof Den Haag: verrekening van agio belast als regulier voordeel in box 2

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20201216 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1684 - BK-19/00643 - 16-12-2020

Nieuws

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting rammelt

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20201214 - 14-12-2020

Nieuws

Verslag Tweede Kamer bij Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

VPB - Tweede Kamer - 35523 - 12-12-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Schulden gefailleerde dochtermaatschappijen fiscale eenheid / navordering en boetes

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00457 - ECLI:NL:GHARL:2020:10938 - 01-12-2020

Jurisprudentie

Emissiekosten voor uitgifte ORA's niet toerekenbaar aan vaste inrichting

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00688, 18/00689 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3634 - 22-12-2020

Jurisprudentie

Is kwijtschelding van rentevordering op certificaathouder een winstuitdeling?

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/05006 - ECLI:NL:HR:2020:1949 - 18-12-2020

Jurisprudentie

Renteaftrek in private equity overnamestructuur? Zakelijk of onzakelijk?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/02096 - ECLI:NL:PHR:2020:1198 - 17-12-2020

Jurisprudentie

Verdrag Nederland-Singapore en BRK beperken heffing Nederlandse dividendbelasting niet

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01212 - ECLI:NL:PHR:2020:1150 - 01-12-2020

Jurisprudentie

Vaststelling boekwinst Gibraltarese Ltd met feitelijke leiding in Nederland

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/03169 - ECLI:NL:HR:2020:1989 - 11-12-2020

Jurisprudentie

Aan splitsing lagen zakelijke motieven ten grondslag

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4733 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5827 - 02-11-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling / Slovenië

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-228939 - 27-11-2020

Besluiten

Intrekking besluit over hybride geldverstrekkingen na arrest van de Hoge Raad

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-18376 - 17-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd Besluit regeling functionele valuta

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-69898 - 30-07-2020

Besluiten

Vpb / IB / vrijgestelde beleggingsinstelling; wijzigingsbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4943 - 24-06-2020

Besluiten

Dividendbelasting / inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-37677 - 05-06-2020

Besluiten

Wijzigingsbesluit fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-06221 - 10-06-2020

Besluiten

Aanpassing besluit fiscale eenheid ivm verkoopovereenkomst met beperkende voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 20684 - 19-06-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit verliesverrekening

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19072 - 17-04-2020

Besluiten

Geen beroep in cassatie overdracht winstcapaciteit naar Zwitserland

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000082199 - 30-04-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000000002 - 09-03-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Familiefonds is belastingplichtig voor vennootschapsbelasting

VPB - 01-06-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Schuldig blijven huur leidt tot informele kapitaalstorting

VPB - 01-03-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Wanneer is waardedaling van renteswap aftrekbaar?

VPB - 01-02-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen deelnemingsvrijstelling voor rentevergoeding

VPB - 01-01-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen liquidatieverlies bij ontbinding net gekochte BV

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Goed koopmansgebruik?

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 7

VPB - 01-09-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 6

VPB - 01-08-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Paraplukredietarrest toch van toepassing

VPB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Uitsluitend is niet gedeeltelijk

VPB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

...Meer