Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-9594 - 06-05-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

Besluiten

Concept-besluiten tot vereenvoudiging dwanginvordering belastingschulden onder een derde

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000067439 - 06-05-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit verliesverrekening

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19072 - 17-04-2020

Besluiten

Geen beroep in cassatie overdracht winstcapaciteit naar Zwitserland

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000082199 - 30-04-2020

Besluiten

Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen IB 2019 als massaal bezwaar

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-75650 - 23-04-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit noodmaatregelen coronacrisis t.v.v. besluit 14 april 2020

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-8499 - 22-04-2020

Besluiten

Verzamelbesluit Toeslagen

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-72441 - 22-04-2020

Besluiten

Regeling tot wijziging van een wet en enige uitvoeringsregelingen

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000072489 - 22-04-2020

Volgende