Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000119455 - 28-07-2020

Besluiten

Regeling houdende nadere regels inzake de hardheidsregeling m.i.v. 7-7-2020

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000116924 - 01-07-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit over heffing privégebruik auto en toepassing BUA

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4366 - 25-06-2020

Besluiten

Vpb / IB / vrijgestelde beleggingsinstelling; wijzigingsbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4943 - 24-06-2020

Besluiten

Wijziging Leidraad invordering 2008

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-112063 - 29-06-2020

Besluiten

Wijziging van het besluit van 16 juni 2020, 2020-12560 (Stcrt. 2020, 33211)

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-13425 - 26-06-2020

Besluiten

Wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000013321 - 25-06-2020

Besluiten

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000119455 - 25-06-2020

Besluiten

Regeling vereenvoudigd derdenbeslag met ingang van 1 juli 2020

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - stb-2020-192 - 15-06-2020

Volgende