Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Intrekking besluit over hybride geldverstrekkingen na arrest van de Hoge Raad

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-18376 - 17-09-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-20122 - 22-09-2020

Besluiten

Wijziging Uitv.reg. Wet Accijns

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000157190 - 18-09-2020

Besluiten

Besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-16039 - 08-09-2020

Besluiten

Wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - Stb. 2020, 331 - 31-08-2020

Besluiten

IB, vpb, overdrachtsbelasting / Aanspreekpunt Vastgoedfondsen

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-15486 - 11-08-2020

Besluiten

Verzamelbesluit Toeslagen

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-156992 - 28-08-2020

Besluiten

Belastingverdrag met Brazilië / kwalificatie Braziliaanse interest on net equity

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-14853 - 04-08-2020

Besluiten

Geactualiseerd Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-16809 - 05-08-2020

Volgende