Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Btw-plicht / erkenning van advocaat als instelling van sociale aard?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑846/19 - ECLI:EU:C:2021:17 - 14-01-2021

Jurisprudentie

Regionale kortingsregeling voor tanken aan de pomp niet strijdig met EU-richtlijn

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑63/19 - ECLI:EU:C:2021:18 - 14-01-2021

Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkheid btw-schuld / geen uitbreiding voor vertragingsrente

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑4/20 - ECLI:EU:C:2021:12 - 14-01-2021

Jurisprudentie

Geen aftrekbaar tbs-verlies / bestaan vorderingen niet aannemelijk gemaakt

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5704 - ECLI:NL:RBGEL:2021:6 - 05-01-2021

Jurisprudentie

Met zorgwerkzaamheden verworven inkomsten belast als loon uit dienstbetrekking

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00231 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3636 - 24-12-2020

Jurisprudentie

VAR-wuo staat in de weg aan (her)beoordeling in aanslagregeling

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1285 - ECLI:NL:RBNNE:2020:4484 - 16-12-2020

Jurisprudentie

Invoer tarwe / zekerheid voor invoercertificaat terecht verbeurd verklaard

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/5054 - ECLI:NL:RBNHO:2020:11458 - 28-12-2020

Jurisprudentie

Verstrekking inkomensverklaringen aan verhuurders / onrechtmatig handelen

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 200.239.036/01, 200.246.295/02 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2605 - 22-12-2020

Jurisprudentie

Waarde object bij einde terbeschikkingstelling; invloed bestemmingswijziging

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01295, 19/01298 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3739 - 15-12-2020

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling / immateriële schadevergoeding

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00401 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3348 - 15-12-2020

Volgende