Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Aftrek van door onderaannemers in rekening gebrachte abb ter zake van bouwwerkzaamheden

Alg - Arrest Hoge Raad - 23/02320 - ECLI:NL:HR:2023:1566 - 01-12-2023

Jurisprudentie

Totstandkoming van en gebondenheid aan beschikking fiscale eenheid

Alg / VPB - Arrest Hoge Raad - 21/05174 - ECLI:NL:HR:2023:1675 - 01-12-2023

Jurisprudentie

Afkoopsom in verband met ontbinding huurovereenkomst belast met btw; geen pleitbaar standpunt

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/2764 - ECLI:NL:RBZWB:2023:7887 - 13-11-2023

Jurisprudentie

Woning kwalificeert niet als eigen woning / geen box 3-heffing voor woning zonder werkelijk rendement

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/4609, 21/4610 - ECLI:NL:RBZWB:2023:7855 - 10-11-2023

Jurisprudentie

Terechte naheffingsaanslag accijns in verband met in woning aangetroffen waterpijptabak

Alg - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/67 - ECLI:NL:RBZWB:2023:7519 - 31-10-2023

Jurisprudentie

Buitenlandse bronbelasting 'slechts' voor 15% verrekenbaar

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/930 - ECLI:NL:GHARL:2023:9660 - 14-11-2023

Jurisprudentie

Zekerheidstelling AGP-houder voor accijns bij rechtstreekse aflevering / verwijzingsopdracht

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/1939 - ECLI:NL:RBNHO:2023:11372 - 09-11-2023

Jurisprudentie

Verbouwing leidt tot in wezen nieuwbouw / levering vrijgesteld van overdrachtsbelasting

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 23/1359 - ECLI:NL:RBNHO:2023:11648 - 26-10-2023

Jurisprudentie

Appartement niet zakelijk gebruikt / herziening van eerder afgetrokken btw

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00563, 21/00564, 21/00565 - ECLI:NL:GHDHA:2023:2083 - 19-10-2023

Jurisprudentie

Herziening vastgesteld verlies / afwaarderingsverlies op leningen aan gelieerde partij / heropening onderzoek

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/2550 - ECLI:NL:RBZWB:2023:6007 - 01-09-2023

Volgende