Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Inwoonster Marokko heeft geen recht op uitbetaling van heffingskorting

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00016 en 20/00017 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1997 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Accijnsheffing shishalounge / bedrag naheffingsaanslag gebaseerd op redelijke schatting

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00802 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1796 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Aansprakelijkstelling wegens geven van onjuist advies afgewezen

Alg - Arrest Hoge Raad - 19/00928 - ECLI:NL:HR:2020:1218 - 03-07-2020

Jurisprudentie

Gevangenisstraf voor leidinggevende van accountants- en advieskantoor

Alg - Uitspraak Rechtbank Overijssel - 08-993156-16 - ECLI:NL:RBOVE:2020:2250 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Aftrek specifieke zorgkosten terecht gecorrigeerd / giftenaftrek

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/6221 - ECLI:NL:RBDHA:2020:2532 - 18-03-2020

Jurisprudentie

Huisarts maakt ondernemerschap niet aannemelijk / geen ondernemersfaciliteiten

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00418 t/m 19/00422 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1105 - 24-06-2020

Jurisprudentie

Geen afwaardering vordering op voormalige deelneming / onzakelijke lening

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00321 - ECLI:NL:GHARL:2020:4742 - 23-06-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over gewekt vertrouwen bij btw-kwesties?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03617 - ECLI:NL:PHR:2020:615 - 17-06-2020

Jurisprudentie

Uitleg begrip 'verwevenheid' voor aangaan fiscale eenheid / verleggingsregeling n.v.t.

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03185 - ECLI:NL:PHR:2020:614 - 17-06-2020

Volgende