Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Door zwemschool gegeven zwemonderwijs valt niet onder artikel 132 Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑373/19 - ECLI:EU:C:2021:873 - 21-10-2021

Jurisprudentie

Mogelijkheid tot correctie teruggaafverzoek na vergissing btw-plichtige

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑396/20 - ECLI:EU:C:2021:867 - 21-10-2021

Jurisprudentie

Tijdstip van ontstaan van recht op aftrek van voorbelasting / teruggaaftijdvak / creditering

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-80/20 - ECLI:EU:C:2021:870 - 21-10-2021

Jurisprudentie

Onjuiste inlichting BelastingTelefoon / aftrek reiskosten ondanks belaste vergoeding

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00591 - ECLI:NL:GHSHE:2021:3134 - 14-10-2021

Jurisprudentie

Box 3-heffing 2015-2017 niet strijdig met artikel 1 EP

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7717 - ECLI:NL:RBZWB:2021:5113 - 11-10-2021

Jurisprudentie

Opvragen informatie voor aftrek zorgkosten geen ongeoorloofde inbreuk op privacy

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00476 - ECLI:NL:GHSHE:2021:3072 - 08-10-2021

Jurisprudentie

Interen op vermogen voor box 3-heffing / objectieve benadering

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00667, 20/00668 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1932 - 28-09-2021

Jurisprudentie

Hypotheekrenteaftrek terecht gecorrigeerd / geen kwade trouw en / of opzet

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/6097, 19/6098, 19/6099, 19/6101 - ECLI:NL:RBDHA:2021:11343 - 14-07-2021

Jurisprudentie

Box 3-heffing buitensporige last voor echtpaar met ruim 1 mln. spaarvermogen

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/878, 19/879, 20/1066, 20/1069, 20/9330, 20/9331 - ECLI:NL:RBZWB:2021:5149 - 11-10-2021

Jurisprudentie

Inkomsten multi-level marketing organisatie belast als winst uit onderneming

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/3156, 20/3157, 20/3158 - ECLI:NL:RBDHA:2021:10844 - 06-10-2021

Volgende