Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Mensing II / toepassing winstmargeregeling na intracommunautaire levering

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑180/22 - ECLI:EU:C:2023:242 - 23-03-2023

Jurisprudentie

Opeenvolgende schorsingsmaatregelen / strafrechtelijk karakter

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑412/21 - ECLI:EU:C:2023:234 - 23-03-2023

Jurisprudentie

2 maanden voorwaardelijk en taakstraf van 125 uur wegens belastingfraude

Alg - Uitspraak Rechtbank Overijssel - 08-996159-18 - ECLI:NL:RBOVE:2023:998 - 16-03-2023

Jurisprudentie

Woningen onder marktwaarde gekocht / middellijke winstuitdeling

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/2417 - ECLI:NL:RBNNE:2023:953 - 09-03-2023

Jurisprudentie

UWV-uitkering Toeslagenwet is belastbaar inkomen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 22/2813 - ECLI:NL:RBNHO:2023:2092 - 09-03-2023

Jurisprudentie

Middellijke winstuitdeling in verband met bouw woning; kwade trouw

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 22/2169 - ECLI:NL:RBNNE:2023:956 - 09-03-2023

Jurisprudentie

Geen box 3-heffing over tweede woning zonder werkelijk rendement

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/00966, 21/00967, 21/00968 - ECLI:NL:GHSHE:2023:945 - 22-03-2023

Jurisprudentie

Taakstraf en (voorwaardelijke) gevangenisstraf voor belastingfraudeur

Alg - Uitspraak Rechtbank Overijssel - 08-996146-18 - ECLI:NL:RBOVE:2023:997 - 16-03-2023

Jurisprudentie

Toepassing kwijtscheldingswinstvrijstelling terecht niet gehonoreerd

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/3755 - ECLI:NL:RBDHA:2023:2763 - 07-03-2023

Jurisprudentie

Geldboete van € 50.000 voor het opzettelijk niet doen van aangiften IB en vpb

Alg / IB / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21-006430-19 - ECLI:NL:GHARL:2023:1967 - 24-02-2023

Volgende