Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmansgebruik of artikel 1 EP

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00060 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1923 - 07-07-2020

Jurisprudentie

'Triple dip'-structuur / renteaftrek, toepassing artikel 10a Wet VpB 1969

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/05112 - ECLI:NL:PHR:2020:672 - 24-07-2020

Jurisprudentie

Toepassing innovatiebox op grond van vaststellingsovereenkomst

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2806 en 19/2807 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5448 - 13-07-2020

Jurisprudentie

Vergoeding wegens niet ontvangen aandelenpakket / geen deelnemingsvrijsteling

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/03268 - ECLI:NL:HR:2020:1270 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Waardering stamrechtverplichting; toepassing voorgeschreven rekenrente

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00905 - ECLI:NL:GHARL:2020:5098 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Verkeerde volgorde van navordering en verliesherzieningsbeschikking

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/4102 - ECLI:NL:RBGEL:2020:3042 - 22-06-2020

Jurisprudentie

Geen afwaardering vordering op voormalige deelneming / onzakelijke lening

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00321 - ECLI:NL:GHARL:2020:4742 - 23-06-2020

Jurisprudentie

Het verbreken van de aandeelhoudersrelatie brengt niet met zich dat een onzakelijke lening alsnog zakelijk wordt

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00321 - ECLI:NL:GHARL:2020:4742 - 03-07-2020

Jurisprudentie

Ontvoeging uit fiscale eenheid / geen kwijtscheldingswinstvrijstelling

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00332 - ECLI:NL:GHARL:2020:4459 - 16-06-2020

Jurisprudentie

Beroep op kwijtscheldingswinstvrijstelling binnen zes jaren na ontvoeging uit fiscale eenheid. Tegenbewijsregeling.

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00332 - ECLI:NL:GHARL:2020:4459 - 16-06-2020

Volgende