Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Herstel verklaring voor verlaagd tarief laadpalen

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - Geen - 02-06-2023

Nieuws

Kamerbrief over tussentijdse monitoring van gebruik startersvrijstelling overdrachtsbelasting

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-0000124456 - 02-06-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Tariefindeling producten voor tandheelkundig gebruik

Alg - Arrest Hoge Raad - 21/02522 - ECLI:NL:HR:2023:834 - 02-06-2023

Jurisprudentie

Uitleg functioneel daderschap / vof terecht als overtreder aangemerkt / dwangsom

Alg - Uitspraak Raad van State - 202100578/2/A3 - ECLI:NL:RVS:2023:2067 - 31-05-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van het BBBB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-110608 - 17-05-2023

Besluiten

Besluit verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-31118 - 16-05-2023

...Meer