Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Aanvraag verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten van start

Alg - Belastingdienst - geen - 25-11-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Zweedse regeling inzake herziening btw-aftrek niet EU-proof

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑787/18 - ECLI:EU:C:2020:964 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Hennepkweker heeft vereiste aangifte niet gedaan / redelijke schatting

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 19/00551 - ECLI:NL:GHSHE:2020:3636 - 19-11-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000196116 - 27-10-2020

Besluiten

Wijziging Leidraad invordering 2008

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-206102 - 09-11-2020

...Meer