Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Verslag implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

VPB - Tweede Kamer - 35255 - 14-10-2019

Nieuws

Belastingplan 2020 / verslag Tweede Kamer

Alg - Tweede Kamer - 35302 - 10-10-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Voorlopige aanslag niet ontvangen / geen invorderingsrente

Alg - Arrest Hoge Raad - 19/00151 - ECLI:NL:HR:2019:1439 - 11-10-2019

Jurisprudentie

Medische diensten door particuliere instelling / btw-vrijstelling

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑211/18 - ECLI:EU:C:2019:853 - 10-10-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000159976 - 02-10-2019

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 / correctie nieuwe KOR

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - IZV 2019-0000150548 - 16-09-2019

...Meer