Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Verlenging behandeltermijn bezwaarschriften omzetbelasting

BTW - Belastingdienst - geen - 05-08-2020

Nieuws

Vraag compensatie viskwekerijen op tijd aan

Alg - Belastingdienst - geen - 05-08-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Juiste tariefindeling voor voedingssupplement

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/780 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5876 - 03-08-2020

Jurisprudentie

Gemachtigde geeft onjuiste uitleg aan vaststellingsovereenkomst

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 200.261.864-01 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1166 - 14-07-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000119455 - 28-07-2020

Besluiten

Regeling houdende nadere regels inzake de hardheidsregeling m.i.v. 7-7-2020

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000116924 - 01-07-2020

...Meer