Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de CO2-heffing industrie

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000093883 - 25-05-2020

Nieuws

Nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

Alg - Belastingdienst - geen - 25-05-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Verdiscontering in de straftoemeting van 23 onjuiste belastingaangiften

Alg - Arrest Hoge Raad - 19/02861 - ECLI:NL:HR:2020:896 - 19-05-2020

Jurisprudentie

Geen arbeidskorting voor ABP-pensioen

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00711 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1569 - 14-05-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-9594 - 06-05-2020

...Meer