Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Bewijslast(verdeling) bij aftrek van voorbelasting

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20201023 - ECLI:NL:GHARL:2020:8233 - 29-10-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Niet afgerond boekenonderzoek geen beletsel voor geven van informatiebeschikking

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00919, 18/00933 - ECLI:NL:GHDHA:2019:3319 - 27-11-2019

Jurisprudentie

Resultaat uit overige werkzaamheid / vermogensetikettering woning

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00013 - ECLI:NL:GHARL:2020:8248 - 13-10-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van de Leidraad FATCA / CRS

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-21259 - 05-10-2020

Besluiten

Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - ZW/S&B/2020-0000398876 - 29-09-2020

...Meer