Zoekresultaat

Nieuws

Kamerbrief over instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Alg - Bericht Ministerie van OCW - 1423668 - 10-10-2018

Nieuws

Beleidsnotitie inzake sabbats- en seniorenverlof

Alg - Bericht Ministerie van OCW - 98/621 - 05-02-1998

Nieuws

Nog geen laag BTW-tarief voor elektronisch lesmateriaal

BTW - Bericht Ministerie van OCW - 26 200, nr. 11 - 12-11-1998

Nieuws

Minister Bussemaker wil geen tax shelter voor de Nederlandse filmindustrie

VPB - Bericht Ministerie van OCW - 464855 - 26-02-2013

Nieuws

Voorstel afschaffing omroepbijdragen naar Raad van State

Alg - Bericht Ministerie van OCW - 02-07-1999

Nieuws

Overgangsregeling afschaffing fiscale aftrek uitgaven monumentenpanden

IB - Bericht Ministerie van OCW - WJZ/6093459 - 25-04-2019