Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing bij levering onbebouwd perceel dat is aangekocht om een woning te bouwen / geen strijd met het gelijkheidsbeginsel

WBR - 11/5473 (BX3580) - 07-08-2012

Nieuws

Weekers beantwoordt (oude) Kamervragen over afschaffing overdrachtsbelasting

WBR - Bericht Ministerie van Financiën - AFP2011/415 - 06-07-2011

Nieuws

Verliezen woningcorporaties hun fiscale privileges?

WBR - Bericht Ministerie van Financiën - 2002/043 en AFP2002/00014M - 18-02-2002

Besluiten

Wijziging Uitv.besl. BRV / vrijstelling bij taakoverdracht woningcorporaties

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000128890 - 07-07-2021

Besluiten

Verkoop nieuwbouwwoningen onder voorwaarden door woningcorporaties

BTW / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1322M - 07-12-2006

Nieuws

Antwoorden naar aanleiding van plenair debat over pakket Belastingplan 2017

IB / BTW / P&L / WBR - Wetgeving - 34 552, nr. 69 - 16-11-2016

Volgende