Zoekresultaat

Volgende
Nieuws

Beantwoording Kamervragen over kinderopvangtoeslag voor promovendi

IB - Bericht Ministerie van OCW - 1468977 - 15-03-2019

Nieuws

Monumenten- en scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd

IB - Bericht Ministerie van OCW - 34 556, nr. 10 - 09-11-2016

Nieuws

Beleidsnotitie inzake sabbats- en seniorenverlof

Alg - Bericht Ministerie van OCW - 98/621 - 05-02-1998

Nieuws

Kamerbrief over instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Alg - Bericht Ministerie van OCW - 1423668 - 10-10-2018

Nieuws

Kamerbrief over toekomst stimulering scholing en onderhoud monumenten

IB - Bericht Ministerie van OCW - 1078984 - 11-10-2016

Nieuws

Omroepbijdragen worden binnenkort gefiscaliseerd

Alg - Bericht Ministerie van OCW - 26 600, nr. 81 - 03-05-1999

Volgende