Zoekresultaat

Volgende
Nieuws

Vervanging van BIK door verlaging Awf-premie in 2021: geschikt alternatief?

Alg / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210613 - 13-06-2021

Nieuws

Wat gaat er wijzigen in het lijfrenteregime? De recente ontwikkelingen op een rij

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210519 - 19-05-2021

Nieuws

Lager gebruikelijk loon 2020 en 2021

LB - Belastingdienst - geen - 28-04-2021

Nieuws

Toelichting corona bij naheffingsaanslagen

LB / BTW - Belastingdienst - geen - 22-02-2021

Jurisprudentie

Bijboeking nettoloon in rekening-courant van dga is genoten loon / afwaardering vordering niet toegestaan

IB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00604 - ECLI:NL:GHARL:2015:2735 - 14-04-2015

Jurisprudentie

Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur door fiscus later te betalen dan is toegestaan om continuïteit van onderneming te waarborgen

LB / BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 13/00355 - ECLI:NL:GHDHA:2014:1774 - 18-03-2014

Besluiten

Geactualiseerd besluit over fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling auto en privégebruik auto

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015-0106M - 21-01-2015

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Volgende