Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen beroep op ontbreken van nieuw feit na verwijzing / na verwijzing toch omkering en verzwaring van bewijslast

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 14/00123, 14/00124, 14/00129 en 14/00130 - ECLI:NL:GHAMS:2016:2769 - 31-05-2016

Jurisprudentie

Schadevergoeding van € 10.000 omdat Inspecteur verzuimde VAR-wuo af te geven

FB / IB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 17/00329 - ECLI:NL:GHAMS:2018:549 - 27-02-2018

Jurisprudentie

Aan ondervonden spanning en frustratie van te lange procedure in hoger beroep is met Hofuitspraak een einde gekomen

FB / IB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 11/00101bis - ECLI:NL:GHAMS:2014:1839 - 06-03-2014

Jurisprudentie

Herinvesteringsreserve terecht tot winst gerekend vanwege ontbreken van concreet vervangingsvoornemen / beroep toch ontvankelijk

FB / VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 12/00734 - ECLI:NL:GHAMS:2014:226 - 23-01-2014

Jurisprudentie

Bestuurder deels aansprakelijk voor fouten accountantskantoor

FB / BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 16/00136 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1524 - 20-04-2017

Jurisprudentie

Onjuistheid van adressering aanslagbiljet is voor ontvankelijkheid van bezwaar aan Belastingdienst te wijten, voor tijdigheid van aanslag echter niet

FB / IB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 12/00538 - ECLI:NL:GHAMS:2013:3341 - 10-10-2013

Jurisprudentie

Geen aftrek Belgische RSVZ-bijdrage als uitgaven voor inkomensvoorzieningen

IB / SV - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 15/00199 en 15/00200 - ECLI:NL:GHAMS:2016:827 - 07-01-2016

Jurisprudentie

Vergoeding voor taxatie bedrijfswoning vastgesteld conform Richtlijn proceskosten bij WOZ-taxaties

FB / IB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 12/01121 - ECLI:NL:GHAMS:2013:2282 - 11-07-2013

Jurisprudentie

Samenstelling zetel Douanekamer na verwijzing; uitgereikte UTB's blijven in stand

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 18/00102 t/m 18/00105 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1743 - 21-05-2019

Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor ondernemingsschuld van echtgenoot is onzakelijk

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 14/00748 - ECLI:NL:GHAMS:2015:2103 - 16-04-2015

Volgende