Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Gescheiden vriendin gebruikt woning tijdens uitzending; geen kraakwachtsituatie

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00702 - ECLI:NL:GHARL:2018:3818 - 24-04-2018

Jurisprudentie

Wijziging partnerbegrip per 2011 en eigenwoningregeling

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00537 - ECLI:NL:GHARL:2019:5833 - 16-07-2019

Jurisprudentie

Geen oordeel over WOZ-waarden in procedure inzake aanslagen IB / PVV

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00193 en 18/00194 - ECLI:NL:GHARL:2019:5412 - 02-07-2019

Jurisprudentie

Paardenaccommodatie geen aanhorigheid bij eigen woning

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00479, 17/00480 en 17/00481 - ECLI:NL:GHARL:2018:1895 - 27-02-2018

Jurisprudentie

Pand kwalificeert als eigen woning

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 12/00022 - 11-06-2013

Jurisprudentie

Vanwege ontbreken van medisch voorschrift geen aftrek aanpassing eigen woning

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00517 - ECLI:NL:GHARL:2017:8753 - 10-10-2017

Jurisprudentie

Afwijzing verzoek uitstel digitale zitting / inkomsten uit criminele activiteiten

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00698, 19/00699, 19/00700 - ECLI:NL:GHARL:2020:9435 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Geen sprake van kraakwacht-situatie / woning niet aangemerkt als eigen woning

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01148 - ECLI:NL:GHARL:2020:7358 - 15-09-2020

Jurisprudentie

Inkomsten uit pgb belast / geen aftrek van opgenomen verlofuren als specifieke zorgkosten

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/01118 en 14/01119 - ECLI:NL:GHARL:2015:4194 - 09-06-2015

Jurisprudentie

Uit PGB van broer aan zus uitbetaalde bedragen behoren tot resultaat uit overige werkzaamheden / scholingsuitgaven

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00569 en 17/00570 - ECLI:NL:GHARL:2018:1868 - 27-02-2018

Volgende