Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Kleinschaligheidsaftrek niet te laag berekend / bezwaarkosten niet vergoed

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00761 - ECLI:NL:GHDHA:2021:987 - 18-05-2021

Jurisprudentie

Territoriale begrenzing fiscale eenheid btw / geen belemmering vrijheid vestiging

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00326 - ECLI:NL:GHDHA:2021:884 - 29-04-2021

Jurisprudentie

Ongebruikelijke terbeschikkingstellling; geen navordering door ambtelijk verzuim

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00522 - ECLI:NL:GHDHA:2021:800 - 28-04-2021

Jurisprudentie

Te koop staande woning kwalificeert als eigen woning, recreatiewoning niet

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00765, 20/00766 - ECLI:NL:GHDHA:2021:872 - 28-04-2021

Jurisprudentie

Niet voldaan aan urencriterium / geen zelfstandigen- en startersaftrek

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00664 - ECLI:NL:GHDHA:2021:733 - 21-04-2021

Jurisprudentie

Giften aan instellingen zonder ANBI-status / (on)mogelijkheid om na te vorderen

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00369, 20/00370 - ECLI:NL:GHDHA:2021:780 - 20-04-2021

Jurisprudentie

Gevolgen voor belastingheffing na premievrij maken van polis

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00644 - ECLI:NL:GHDHA:2021:767 - 20-04-2021

Jurisprudentie

Aftrek voor levensonderhoud terecht geweigerd omdat niet aannemelijk is dat de minimaal vereiste onderhoudskosten zijn gemaakt / geen toerekening achteraf aan de helft van de kinderen

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 09/00400 (BM1391) - 16-03-2010

Volgende