Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Don Bosco claimt terecht de vrijstelling van overdrachtsbelasting omdat de inspecteur erkent dat een bouwterrein is verkregen

WBR - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 11/00384 (BV8564) - 02-03-2012

Jurisprudentie

BTW-vrijstelling voor fysiotherapeut die stoorvelddiagnostiek uitvoert aangezien (tand)artsen met gelijkwaardige kwalificaties vrijgesteld zouden zijn

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 08/00078 (BJ1267) - 17-06-2009

Jurisprudentie

Nadere beoordeling en vaststelling box 3-waarde van verhuurde woningen waarop huurbescherming van toepassing is

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 15/00474 - ECLI:NL:GHDHA:2016:32 - 06-01-2016

Jurisprudentie

Navorderingsaanslagen zijn voldoende voortvarend opgelegd / vermindering boeten

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 15/00349 en 13/00350 - ECLI:NL:GHDHA:2017:220 - 25-01-2017

Jurisprudentie

Stoeterij is een landbouwbedrijf onafhankelijk van de soort paarden / verdere activiteiten betekenen dat landbouwvrijstelling in stand blijft

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 12/00093 (BZ1079) - 16-10-2012

Jurisprudentie

Renteaftrekbeperking / onvoldoende parallellie externe en interne financiering

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 17/00466 - ECLI:NL:GHDHA:2018:951 - 17-04-2018

Jurisprudentie

Rijnvarende is in Nederland voor volksverzekeringen verzekerd en premieplichtig

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 14/1016 en 14/1017 - ECLI:NL:GHDHA:2015:959 - 11-03-2015

Jurisprudentie

Inspecteur in kansspelbelastingzaak niet veroordeeld tot het betalen van een schadeloosstelling

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 14/00769 - ECLI:NL:GHDHA:2015:2118 - 29-07-2015

Jurisprudentie

BV, maatschap en stichting zijn ten onrechte als één ondernemer aangemerkt

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 14/00392 - ECLI:NL:GHDHA:2016:1009 - 04-03-2016

Volgende