Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Pro rata aftrek hypotheekrente Spaanse eigen woning

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 17/00505 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3582 - 05-12-2017

Jurisprudentie

Voormalig dga ten onrechte aansprakelijk gesteld voor Vpb-schuld van failliete bv

VPB / FB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 15/00282 - ECLI:NL:GHDHA:2016:2118 - 03-05-2016

Jurisprudentie

Voorziening voor verschuldigde omzetbelasting ter zake van levering illegale sigaretten is toegestaan

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 15/00470 t/m 15/00472 - ECLI:NL:GHDHA:2016:2870 - 07-09-2016

Jurisprudentie

Renteaftrekbeperking / onvoldoende parallellie externe en interne financiering

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 17/00466 - ECLI:NL:GHDHA:2018:951 - 17-04-2018

Jurisprudentie

Winst die is behaald met overbrenging van cultuurgrond naar privévermogen valt met beroep op gelijkheidsbeginsel volledig onder de landbouwvrijstelling

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 12/00415 t/m 12/00418 (BZ1399) - 19-12-2012

Jurisprudentie

Levering bouwterrein / beroep op rechtszekerheidsbeginsel treft geen doel

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 18/01114 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2782 - 18-10-2019

Jurisprudentie

Nadere beoordeling en vaststelling box 3-waarde van verhuurde woningen waarop huurbescherming van toepassing is

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 15/00474 - ECLI:NL:GHDHA:2016:32 - 06-01-2016

Jurisprudentie

Dga is onzakelijke leningen aangegaan en kan de leningen niet afwaarderen als TBS-verlies

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 12/00243 (BZ6528) - 18-12-2012

Jurisprudentie

Vermindering navorderingsaanslagen in Bank Zonder Naam-zaak na verwijzing

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 15/00709 t/m 15/00720 - ECLI:NL:GHDHA:2016:3853 - 30-11-2016

Jurisprudentie

Horizon College kan voor detachering van docenten bij andere onderwijsinstellingen gebruik maken van de btw-vrijstelling

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 08/00212 - ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2305 - 15-01-2009

Volgende