Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Toepassing eigenwoningregeling bij tijdelijke verhuur aanhorigheid woning

IB - Arrest Hoge Raad - 19/03974 - ECLI:NL:HR:2020:1448 - 18-09-2020

Jurisprudentie

Inkomsten verhuur deel eigen woning belast in box 1 / geen kamerverhuurvrijstelling

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01752 - ECLI:NL:PHR:2020:808 - 16-09-2020

Jurisprudentie

Kwalificatie eigen woning na overlijden vervallen / geen renteaftrek

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/04782 - ECLI:NL:PHR:2020:582 - 09-06-2020

Jurisprudentie

Meer ruim­te voor maat­werk bij toe­sla­gen

Alg - Uitspraak Raad van State - 201802802/1/A2 - ECLI:NL:RVS:2019:3536 - 23-10-2019

Jurisprudentie

Inspecteur slaagde er niet in te bewijzen dat uitstel was verleend

Alg - Arrest Hoge Raad - 33.308 - 04-02-1998

Jurisprudentie

De eigen woning van de in België wonende en in Nederland werkende grensarbeider (een ambtenaar) komt niet in aanmerking voor aftrek van het verschil tussen het huurwaardeforfait van de eigen woning en de hypotheekrente

IB - Arrest Hoge Raad - 39.258 (AX6290) - 22-12-2006

Jurisprudentie

Aan bejaarde schoonouders verhuurde woning aangemerkt als een eigen woning

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 41.829 (AU8568) - 24-11-2005

Jurisprudentie

Vermogenstoets voor recht op zorgtoeslag niet strijdig met discriminatieverbod

Alg - Uitspraak Raad van State - 201906053/1/A2 - ECLI:NL:RVS:2020:1415 - 17-06-2020

Volgende