Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Behandeling van insolventie-uitkeringen voor grensarbeiders

IB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-496/15 - ECLI:EU:C:2016:640 - 07-09-2016

Jurisprudentie

Negatieve inkomsten eigen woning in Spanje pro rata aftrekbaar in werkstaten indien belastingplichtige in woonstaat geen toereikend inkomen geniet

IB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-283/15 - ECLI:EU:C:2016:638 - 07-09-2016

Jurisprudentie

Wederzijdse bijstand / accijnzen die in twee lidstaten over dezelfde transacties zijn geïnd

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑95/19 - ECLI:EU:C:2020:817 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling voor door woon-zorgcentrum verrichte leveringen en diensten

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-335/14 - ECLI:EU:C:2015:464 - 09-07-2015

Jurisprudentie

Korting fabrikant geneesmiddelen / verlaging maatstaf btw / gelijke behandeling

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑462/16 - ECLI:EU:C:2017:534 - 11-07-2017

Jurisprudentie

Gestegen belastingopbrengsten ter financiering staatssteun / nieuwe staatssteun?

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑510/16 - ECLI:EU:C:2017:929 - 30-11-2017

Jurisprudentie

Beroep tegen heffing antidumpingrechten / schending van vormvoorschriften

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑644/17 - ECLI:EU:C:2019:164 - 28-02-2019

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling bedrijfswagen aan werknemer voor privé; gevolgen voor btw; definitie verhuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑288/19 - ECLI:EU:C:2020:736 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Btw-aftrek bij leasetransacties inzake voertuigen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-153/17 - ECLI:EU:C:2018:305 - 03-05-2018

Jurisprudentie

Tandheelkundige zorgarrangementen met automatische incasso niet vrijgesteld

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-5/17 - ECLI:EU:C:2018:205 - 21-03-2018

Volgende