Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Lagere insolventie-uitkering grensarbeider / geen strijd met EU-recht

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-496/15 - ECLI:EU:C:2017:152 - 02-03-2017

Jurisprudentie

Aftrek hypotheekrente Spaanse eigen woning / beantwoording prejudiciële vragen

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-283/15 - ECLI:EU:C:2017:102 - 09-02-2017

Jurisprudentie

Conserverende aanslag (ab-winst) in strijd met vrijheid van vestiging / mogelijke verplichting tot betalen schadevergoeding aan belastingplichtige

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-470/04 - ECLI:EU:C:2006:525 - 07-09-2006

Jurisprudentie

Betaling van "zorgforfait" door nationale zorgverzekering aan instellingen voor huisvesting van afhankelijke ouderen belast met btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-151/13 - ECLI:EU:C:2014:185 - 27-03-2014

Jurisprudentie

Geen beroep op overeenkomst EU-Zwitserland bij aanvullende Franse heffing

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-355/16 - ECLI:EU:C:2018:184 - 15-03-2018

Jurisprudentie

Belastingheffing door Duitsland in geval van 'omgekeerde' grensarbeider discrimineert niet

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-241/14 - ECLI:EU:C:2015:296 - 19-11-2015

Jurisprudentie

De Franse 'conserverende aanslag' ter zake van aanmerkelijkbelangwinst voor emigrant naar België is in strijd met vrijheid van vestiging

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-9/02 - ECLI:EU:C:2004:138 - 11-03-2004

Jurisprudentie

Duitse regels voor btw-vrijstelling ambulante zorgprestaties in strijd met Zesde richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-174/11 - ECLI:EU:C:2012:716 - 15-11-2012

Jurisprudentie

Duitsland mag inbreng door niet aldaar gevestigde vennootschap in beginsel anders behandelen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-164/12 - ECLI:EU:C:2014:20 - 23-01-2014

Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor uitzendbureau dat zorgpersoneel uitzendt

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-594/13 - ECLI:EU:C:2015:164 - 12-03-2015

Volgende