Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Zoon behoorde niet meer tot huishouden / gedeelte woning geen 'eigen woning'

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/3251 - ECLI:NL:RBNNE:2020:2948 - 28-08-2020

Jurisprudentie

Vermogen als spaargeld versus vermogen in eigen woning / geen individuele last

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1909 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1930 - 25-05-2020

Jurisprudentie

Vakantiekosten komen niet in mindering op ontvangen PGB-inkomsten

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2915 en 17/2916 - ECLI:NL:RBNNE:2018:653 - 27-02-2018

Jurisprudentie

VAR-wuo staat aan herbeoordeling in kader van navorderingsaanslag in de weg

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/476 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2714 - 12-07-2018

Jurisprudentie

Deel lumpsum kwalificeert als bijzonder vermogen voor recht op huurtoeslag

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 15/5005 - ECLI:NL:RBNNE:2017:964 - 01-03-2017

Jurisprudentie

Per saldo geen voldoening van btw op aangifte / niet-ontvankelijk bezwaar

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/718 - ECLI:NL:RBNNE:2019:3951 - 19-09-2019

Jurisprudentie

Bewijslast omvang immateriële schadevergoeding voor recht op toeslagen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/1053 - ECLI:NL:RBNNE:2017:986 - 01-03-2017

Jurisprudentie

Ontvangsten uit PGB terecht belast als resultaat uit overige werkzaamheden

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/178 en 18/161 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2003 - 24-05-2018

Jurisprudentie

Ontvangen PGB-gelden zijn als ROW genoten

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/3161 en 16/3162 - ECLI:NL:RBNNE:2017:3578 - 19-09-2017

Jurisprudentie

Naamgeving wetsartikel niet belangrijkste voor toepasselijkheid ervan

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/2836 - ECLI:NL:RBNNE:2020:2006 - 08-06-2020

Volgende