Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Bij toepassing van de inkeerregeling gaat het om een objectief vermoeden

Alg - Arrest Hoge Raad - 20/01200 - ECLI:NL:HR:2021:103 - 22-01-2021

Jurisprudentie

Toekenning vertragingsrente bij niet tijdige btw-teruggaaf

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-844/19 - ECLI:EU:C:2021:58 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Betrokkenheid van vrachtwagenchauffeur bij onregelmatigheid / onschuldige factor

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑279/19 - ECLI:EU:C:2021:59 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Btw-heffing betreffende auteursrechten bij de uitvoering van muziekwerken

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-501/19 - ECLI:EU:C:2021:50 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Vrijgestelde verhuur van muziekstudio's / geen belaste 'verhuur-plus'

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00772 - ECLI:NL:GHSHE:2021:114 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Geen geldige vaststellingsovereenkomst / geen aanvullende aftrek / verrekening DB

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00162 - ECLI:NL:GHSHE:2021:127 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Spaanse vpb-regeling voor buitenlandse deelnemingen verboden staatssteun

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑51/19 P en C‑64/19 P - ECLI:EU:C:2021:51 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling bedrijfswagen aan werknemer voor privé / gevolgen voor btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑288/19 - ECLI:EU:C:2021:32 - 20-01-2021

Jurisprudentie

Zweedse renteaftrekbeperking strijdig met artikel 49 VWEU

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-484/19 - ECLI:EU:C:2021:34 - 20-01-2021

Jurisprudentie

Verkoop gebouwen geen economische activiteit maar goed beheer privévermogen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑655/19 - ECLI:EU:C:2021:40 - 20-01-2021

Volgende